Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä pitää Kantoliinayhdistys Ry.
kantoliinayhdistys.fi
kantoliinayhdistys@gmail.com

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Rekisteristä vastaa yhdistyksen jäsensihteeri. Jäsensihteerin tavoittaa yhdistyksen sähköpostiosoitteesta.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterin tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite pitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin pitämisen perusteena on rekisteröidyn ostama yhdistyksen jäsenyys.

4. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Kantoliinayhdistys ry:n jäsenrekisteri.

5.Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisterin tietosisältönä on yhdistyslain edellyttämät tiedot jäseniksi hyväksytyistä henkilöistä ja yhteisöjäsenistä

  • jäsenen nimi, jäsenyysmuoto ja kotipaikka
  • yhteydenpitoon tarvittavat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tukihenkilöiden osalta mahdollinen yhdistyksen sivuston käyttäjätunnus
  • jäseneksiliittymisvuosi
  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista
  • kannatusjäseniksi hyväksytyistä organisaatioista organisaation yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
  • muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot, esimerkiksi tukihenkilön ilmoittamat opastettavat sidonnat ja opastuskielet
  • rekisteröidyn antama lupa yhteystietojen luovuttamiseen rajoitettuihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin

Rekisterin tiedot kerätään jäseniltä jäseneksi liityttäessä.

6. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Ainoastaan niiden jäsenten tietoja, jotka ovat erikseen ilmoittautuneet kantovälinetukihenkilöiksi, voidaan tukihenkilön erikseen ilmoittamien tietojen osalta päivittää ja julkaista rekisterin tietojen pohjalta.

Yhdistys voi vahvistaa jäsenen jäsenyyden yhteistyökumppaneilleen rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn luvalla yhteystietoja voidaan luovuttaa rajoitettuihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin sisäinen käyttö ja suojaaminen

Rekisterin käyttöoikeus on niillä yhdistyksen vapaaehtoisilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin käyttöoikeus on rajoitettu hallituksen nimeämille henkilöille. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Rekisterin käyttöön tarvitaan yhdistyksen käyttäjätunnus.

Rekisteriin ei sisällä henkilörekisterilain 11 § mainittuja arkaluonteisia tietoja.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä.

Tarkastuspyyntö ja korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.